Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

"A gyermek olyan, mint a pillangó a szélben. Néhány magasabbra tud repülni mint mások, de mindegyik a legjobb tudása szerint repül. Miért is hasonlítanád össze őket? Mindegyik más. Mindegyik különleges. Mindegyik gyönyörű."

Az oktatási rendszerünk legfontosabb, a gyermek egész életére kiható – magát az egész személyiséget megalapozó, meghatározó – időszak azok az évek, melyeket a gyermek óvodában tölt el.

Nem mindegy tehát, hogy hogyan, milyen természeti és társadalmi környezetben, mennyire jól felszerelt, esztétikus és ismeretszerzésre ösztönző, ugyanakkor jogszerűen működő, biztonságot nyújtó, innovatív szemléletű az az óvoda, ahol a gyermek mindennapjait tölti.

 

Sámsonháza község egyetlen óvodája 20 férőhelyes, egycsoportos, az óvodai nevelés alapfeladatain felül szlovák nemzetiségi anyanyelvi nevelést folytató intézmény.

Sámsonháza a Mátra és a Cserhát hegyek nyúlványainak völgyében fekszik, ahol az erdő, a rét, a szántóföld, a patak – a természeti környezet élővilága gazdag lehetőséget kínál gyermekeink számára az ismeretek gyarapítására, tapasztalatszerzésre és a természet megszerettetésére.

Lakosai nagyrészt szlovák nemzetiségűek, régebben földműveléssel és állattartással foglalkoztak, sokan még ma is ezzel a tevékenységükkel keresik meg a kenyérrevalót.  A falu egyik legnagyobb értéke, a vadregényes táj, a Fehérkő vár romjai és természetvédelmi területei. Népi kultúrája gazdag, az itt élő emberek gondosan ápolják őseik nyelvét, hagyományait, és a falusi rendezvényeken be is mutatják azokat. A falu jól működő hagyományőrző csoportja lelkesen ápolja a helyi szokásokat, rituálékat, átadva azt a fiatalabb nemzedék számára.

 A település a leghátrányosabb helyzetű térségek közé tartozik. A falu lakosainak száma jelenleg 297 fő. Az itt élők 80%-a szlovák nemzetiségű.

 

Óvodánk működését 1950-ben kezdte, azóta folyamatosan biztosítja a helyi és a környező településekről bejáró gyermekek óvodai ellátását.

Intézményünk jól frekventált helyen, a falu központjában található, de mégis meseszép környezetben, zöldövezettel, patakkal körülölelve. Az óvoda külső és belső környezete rendezett, szép, esztétikus.  Az épületet körülölelő udvar nagyon jó adottságokkal rendelkezik, árnyékos és napos területei egyaránt vannak. Játszóhelyei, felszerelései kitűnő lehetőséget biztosítanak a mozgásfejlesztésre, a gazdag, sokszínű játékra, munkatevékenységekre, a természeti szépségek megismerésére.

Az óvoda csoportszobája tágas, világos, esztétikus, jól felszerelt. Nyugodt, barátságos légkört, melegséget, harmóniát sugároz. Berendezési tárgyaink gyermekbarát anyagokból készültek, maximálisan szolgálják a gyermekcsoport kényelmét, biztonságérzetét, játékra, ismeretszerzésre motiválóak.

 Az óvoda tálaló konyhája kicsi, de minden szükséges felszerelés, eszköz amely a gyermekek változatos, egészséges étkeztetéséhez szükséges megtalálható benne. A mosdók a gyermeklétszámnak megfelelően lettek kialakítva, esztétikusak, higiénikusak, alkalmasak az egészséges életmódra nevelés feladatainak hatékony megvalósítására. Nevelőszobánk tükrözi az óvodapedagógusok kreatív gondolkodásmódját, vidám,otthonos, alkotásra motiváló.

Az épület kisebb felújításokon ment keresztül nemrégiben: új, korszerű nyílászárókat kapott, illetve energiatakarékosság céljából napkollektorok lettek felszerelve, fenntartói pályázati forrásból.

Óvodánk infrasturktúrális fejlesztése a jövőbeni céljaink között szerepel: szeretnénk kialakítani az épületben egy tornaszobát, illetve egy ún. „Ha esik, ha fúj” részleget, amely a szabadlevegős játéktevékenységet biztosítaná rossz idő esetén is, így sokkal hatékonyabban tudnánk megvalósítani a mozgásfejlesztést, az egészséges életmódra nevelést. Ez utóbbi megvalósításához a fenntartóval közösen pályázatot nyújtottunk be, amit sikeresen el is nyertünk. (Magyar Falu Program)

Az itt működő nevelőtestület igen magas színvonalon, kiemelkedően végzi azt óvoda profiljához, a nemzetiségi hagyományápoláshoz szükséges feladatokat.

 

Pedagógiai programunk kiemelt célja a szlovák anyanyelvi nevelés, a szlovák nyelv és népi kultúra, a helyi népi hagyományok átörökítése, megismertetése és megszerettetése, a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. További célunk a gyermekek egyéni képességeiknek, készségeiknek, kompetenciáinak hatékony fejlesztése, melynek megvalósítására folyamatosan keressük az innovatív tanulási szervezési módokat, eljárásokat, módszereket.
Különösen odafigyelünk a környezettudatosság kialakítására, természeti környezetünk óvására-védésére és az egészséges életmódra nevelésre.

Az alapfeladataink ellátásán túl a speciális feladatok megvalósítására nagy hangsúlyt fektetve széleskörű, hatékony kapcsolatot tartunk a szűkebb és tágabb társadalmi környezettel, így a Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálattal, a helyi védőnővel, a háziorvossal, az önkormányzatnál heti egy napon jelenlévő családsegítővel, illetve a szülőkkel, a Lucfalvai Általános Iskolával és a helyi evangélikus egyházzal.

A fenntartóvalSámsonháza Község Önkormányzatával, a Sámsonházai Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal és a Sámsonházai Roma Nemzetiségi Önkormányzattal való kapcsolatunk kiemelkedőnek mondható, hiszen minden támogatási lehetőséget megmozgatnak, hogy kis falunk óvodájának fenntartását és az ott folyó nevelői munkát segítsék.

A Nógrád Megyei Pedagógiai Szakszolgálat jóvoltából a gyermekek szükség szerint logopédiai, fejlesztőpedagógiai és gyógypedagógiai ellátásban részesülnek. Szeretném kiemelni ezt a területet a kapcsolattartás területeiből, hiszen nagyon szerencsések vagyunk ezt a feladatot ellátó szakember személye miatt. Képesítésével mindhárom területet el tudja látni, nagy türelemmel, szakmai felkészültséggel, szeretettel foglalkozik a gyermekekkel.

Óvodánk heti 1 alkalommal biztosítja a gyermekek számára az ökomenikus hittan foglalkozásokon való részvételt, melyeket szülői igényfelmérés alapján biztosítottunk. Szintén szülői igényfelmérés alapján történik a szlovák nyelvi nevelés is.   Óvodánk lehetőséget biztosít még népi hagyományőrző kézműves foglalkozásokra illetve harmonikás, zenés, táncos hagyományőrző foglalkozásra.

 

Fontosnak tartjuk a szülőkkel, a családdal való együttműködést. A kapcsolattartás formáinak bő lehetőségeit kínáljuk számukra. (Szülői értekezletek, nyílt napok, óvodai rendezvények, fogadóórák, fakultatív rendezvények, napi találkozások)

„Esélyteremtő Óvoda” projekt résztvevőiként pedagógusaik előtt nyitott a szakmai fejlődés útja, hiszen a pályázat adta lehetőségek kihasználásával továbbképzéseken, szakmai tréningeket vehetünk részt.

A gyermekek számára vonzó programok valósulhatnak meg, s óvodánk fejlesztő játék készlete a projekt jóvoltából folyamatosan bővül.

A mai magyar közoktatási rendszerben a mi óvodánk csak egy „gyermektalpnyi” terület, de a benne folyó befogadó-gondoskodó – családias – szeretetteljes – mindig megújulni tudó színvonalas - gyermeknevelés sok gyermeket „óriássá” tehet. Mindent megteszünk azért, hogy mind a közoktatási rendszerben, a társadalomban, községünkben, mind a gyermekek életterében jelentős helyet foglaljunk el. Olyan légkört igyekszünk kialakítani a gyermekcsoportban, amelyben minden kicsi gyermek szeretve, biztonságban érzi magát, ahol bátran adhatja önmagát, s képességeihez mérten egyéni, személyre szabott, komplex fejlesztésben részesül.


 

Kapcsolat

Sámsonházai Szlovák Nemzetiségi Óvoda
3074 Sámsonháza, Petőfi út 44.
Hétfőtől - Péntekig:
07:00 - 16:00